Werken in een bouwteam

Het (ver)bouwen van een woning is een flinke investering. Als opdrachtgever wil je een goed resultaat en zo min mogelijk gedoe. Gedoe (vertragingen, kostenoverschrijdingen, slechte kwaliteit, discussie) ontstaat bij een slechte voorbereiding en wanneer de risico’s niet goed worden inschat of niet goed benoemt zijn in een contract. Dat kan gebeuren als je onvoldoende kennis hebt van alle relevante aspecten.

De definitie van een bouwteam
Een bouwteam is een aantal mensen dat al in een vroeg stadium van de bouw vanuit hun specifieke deskundigheid regelmatig overleggen om ontwerp en realisatie van een bouwproject sneller en vooral beter te laten verlopen.

Samenwerken
Bij het (samen)werken in een “bouwteam” is het doel het maken van een ontwerp voor het gewenste project van onze opdrachtgever. Elke deelnemer (opdrachtgever, architect, (eventueel) installateur en wij als aannemer) aan het bouwteam maakt gebruik van zijn eigen deskundigheid en expertise. Iedereen doet waar die goed in is. Deze aanpak garandeert een optimale afstemming tussen alle partijen, van voorontwerp tot en met de oplevering. Zo komen we samen tot het beste ontwerp en halen we alles uit ieder detail!

Voordelen op een rijtje:

  • Alle deskundige kunnen al in een vroeg stadium de mogelijkheden en onmogelijkheden van een ontwerp inventariseren, en tevens overleggen over alternatieven, product- en materiaalkeuze, kosten en tijdconsequenties.
  • Het bouwteam kan in alle fases van het bouwproces meer gefundeerde afwegingen maken dan wanneer de opdrachtgever/architect of de aannemer dat alleen zou moeten doen.
  • De werkzaamheden kunnen beter op elkaar worden afgestemd.

“Kortom het komt in de prijs, doorlooptijd en de totale kwaliteit ten goede.“

De bouw is in ontwikkeling. Iedereen wil geld verdienen, uiteraard! Maar ten kosten van alles? Nee. Wij vinden openheid, vertrouwen en samenwerken belangrijk. Ons doel is nog altijd een tevreden klant, die helemaal gelukkig is met het eindresultaat. We gaan graag samen de uitdaging aan!

De afgelopen jaren hebben wij met succes vele mooie projecten in bouwteams gerealiseerd.

Meer weten over het werken in een bouwteam? Bel ons gerust.
Wij zijn namelijk altijd enthousiast om met u in contact te komen.